chơi cờ chaturanga

#chaturanga

chaturanga là một trò chơi cũ của cờ vua luật khác hơn một chút nhưng dễ chơi hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *