செஸ் Vs சதுரங்கம்… இரண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? | Chaturanga Vs Chess | Chess Olympiad 2022

#ChaturangaVsChess | #ChessOlympiad2022 | செஸ் Vs சதுரங்கம்… இரண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

#JayaPlus television is one among the foremost runner in Tamil News and media fields. Jaya plus comes under the whole brand of Jaya TV which includes four main stream channels. Jaya Plus live streams all major political happenings and current updates on a 24/7 basis daily. We cover recent updates of all genres like politics, media, movies, magazines with a policy of all under one roof. Apart from news we have talk shows and infotainment programmes like Kelvigal Aayiram.

Facebook –

Twitter –

InstaGram –

Website –

Program Playlists :

Kelvigal Aayiram –

Jaya Plus Special Story –

Chinnamma News –

Aarokiyam Avasiyam –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *