இந்தியர்கள் கண்டுபிடித்த சதுரங்க விளையாட்டு! அதன் வரலாறு என்ன? Chess Game History

Subscribe – ..
We will work harder to generate better content. Thank you for your support.

Join Telegram:

Visit our website for more videos:
Facebook:
Insta:
Twitter:
Youtube:
Sharechat :

______________________________________________

* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.
-This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)
-This video is also for teaching purposes.
-It is not transformative in nature.
-We only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.

7 Comments

  1. இந்தியன் எங்கு இதில் வந்தான் தமிழன் என்று சொல்வதே சரி..

  2. Wrong information….tamilar in vallattam tha chess achii

  3. வல்லாட்டம்

  4. கண்டபடி பிதற்றவேண்டாம். இந்த விளையாட்டை கண்டு பிடித்து அதனை ஒரு மன்னரிடம் கொடுத்தபோது அதற்கு அந்த மன்னர் வெகுமதி என்ன வேண்டுமென்று கேள் என்ற அதற்கு கண்டுபிடித்தவர் முதற்கட்டத்தில் வைக்கும் பொன்னின் மடங்கை அடுத்த கட்டத்தில் வைக்கவேண்டுமென்றும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் (முதற்கட்டத்தில் 1. அடுத்தகட்டத்தில் 2 அடுத்த கட்டத்தில் 4 என்று வைத்தபோது மன்னரினால் அதனை முடித்து வைக்க பொன் இல்லாமல் போனதாக வரலாறு. ஆனால் நீங்கள்ஏதோ கதைவிடுகின்றீர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *